Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Produkter Lim og håndspartel Blok- og Elementlim
Kombiklæb LET

Kombiklæb LET

Kombiklæb

Kombiklæb

Produkter Lim og håndspartel Blok- og Elementlim
Lim og håndspartel

Blok- og Elementlim

Varenummer: 100059820

Cementbunden lim og tyndfugeklæber

Standardvare

Choose worksite

Marlon Blok- og Elementlim er en cementbaseret, færdigblandet tyndfugeklæber, der består af portlandcement, mineralske fyldstoffer, additiver, samt ovntørret kvartssand med korn på maks. 0,6 mm, der ved sin sammensætning gør produktet særdeles velegnet til sammenlimning af blokmurværk og til diverse reparationsopgaver m.m. Marlon Blok- og Elementlim indeholder ingen korrosionsfremmende bestanddele og er i afbunden tilstand vand- og vejrbestandig.

Specifikationer
Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Marlon Blok- og Elementlim kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Blok- og Elementlim er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

Blanding foretages med langsomtgående boremaskine med en egnet mixer. Det anbefales at hælde ¾ af vandmængden i spand/balje. Derefter tilsættes tørpulveret, og der blandes grundigt, imens den resterende vandmængde gradvist tilsættes. Der blandes grundigt, indtil der opnås en klumpfri og let bearbejdelig masse. Blandetiden er mindst 5 min. efterfulgt af 5-10 min. henstand og genopblanding. Fliselimen er nu klar til brug, og bør anvendes inden 2 timer.

Udførelse

Den færdigblandede masse fordeles på den vand- eller lodrette flade med limske, stålspartel eller andet egnet materiel. Forarbejdningstiden er ca. 2 timer ved en temperatur på +20°C. Lavere temperaturer forlænger, og højere temperaturer forkorter åbnings- og hærdetiden.

Forarbejde

Underlaget rengøres for løst materiale, støv, cementhud, olie, mørtelrester eller anden forurening, der kan forhindre vedhæftning. Marlon Blok- og Elementlim kan påføres faste, tørre og fugtige underlag. Glatte underlag skal slibes let ru for at sikre, at limen har tilstrækkelig kontakt.

Anvendelsesområder

Marlon Blok- og Elementlim anvendes typisk til sammenlimning af blokmurværk som letbetonblokke, fundamentblokke, brøndringe m.m. på såvel vandrette som lodrette flader (glider ikke) samt til spartling og reparation i lagtykkelser op til ca. 5 mm.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Blok- og Elementlim

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon Blok- og Elementlim er en cementbaseret, færdigblandet tyndfugeklæber, der består af portlandcement, mineralske fyldstoffer, additiver, samt ovntørret kvartssand med korn på maks. 0,6 mm, der ved sin sammensætning gør produktet særdeles velegnet til sammenlimning af blokmurværk og til diverse reparationsopgaver m.m. Marlon Blok- og Elementlim indeholder ingen korrosionsfremmende bestanddele og er i afbunden tilstand vand- og vejrbestandig.

  • Gode klæbeegenskaber
  • Vand- og frostbestandig
  • Klæbeforbedrende additiv
  • Skal kun tilsættes vand

Marlon Blok- og Elementlim anvendes typisk til sammenlimning af blokmurværk som letbetonblokke, fundamentblokke, brøndringe m.m. på såvel vandrette som lodrette flader (glider ikke) samt til spartling og reparation i lagtykkelser op til ca. 5 mm.

Underlaget rengøres for løst materiale, støv, cementhud, olie, mørtelrester eller anden forurening, der kan forhindre vedhæftning. Marlon Blok- og Elementlim kan påføres faste, tørre og fugtige underlag. Glatte underlag skal slibes let ru for at sikre, at limen har tilstrækkelig kontakt.

Blanding foretages med langsomtgående boremaskine med en egnet mixer. Det anbefales at hælde ¾ af vandmængden i spand/balje. Derefter tilsættes tørpulveret, og der blandes grundigt, imens den resterende vandmængde gradvist tilsættes. Der blandes grundigt, indtil der opnås en klumpfri og let bearbejdelig masse. Blandetiden er mindst 5 min. efterfulgt af 5-10 min. henstand og genopblanding. Fliselimen er nu klar til brug, og bør anvendes inden 2 timer.

Den færdigblandede masse fordeles på den vand- eller lodrette flade med limske, stålspartel eller andet egnet materiel. Forarbejdningstiden er ca. 2 timer ved en temperatur på +20°C. Lavere temperaturer forlænger, og højere temperaturer forkorter åbnings- og hærdetiden.

Arbejde med Marlon Blok- og Elementlim bør ikke foregå ved temperaturer lavere end +5°C eller over +30°C. Tåler ikke frost under hærdningen.

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Marlon Blok- og Elementlim kan kun fjernes mekanisk.

Marlon Blok- og Elementlim er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Funktionsmørtel type T.
Cementbaseret lim/tyndfugeklæber.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand, kl. E.

Tilsætningsstoffer
Klæbeforbedrende additiver.

Miljø
Aggressiv.

Vandtilsætning
Ca. 20 % af tørpulvervægten.
(4-4,2 l pr. 20 kg)

Anvendelsestid
2-3 timer, afhængigt af temperatur.

Lagtykkelse
Ca. 1-5 mm. Retningsgivende.

Cementtype
Portlandcement.

Forbrug
Ca. 1,5 kg tørprodukt pr. m2/mm lagtykkelse.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
20 kg plastsæk.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 28 døgn Ca. 10 MPa DS/EN 1015-11
Densitet (våd) 1550 kg/m3 DS/EN 1015-6
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  

 


 

Information    
Varenr. 1000598  
Pr nr. 2262830  
DB-nr. 2048747  
Version 06.14 erst. 11.12  

 


 

{ce} Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 11
DoP 1000598
EN 998-2
1073
Funktionsmørtel type T:
Muremørtel til udvendigt brug i elementer/blokke der er underlagt statiske krav.

 


 

Trykstyrkeklasse M10
Kloridindhold < 0,1 vægt %
Brandbarhed Klasse A1
Vedhæftningsstyrke NPD
Vandabsorption NPD
Dampdiffusions koefficient NPD
Varmeledningsevne/densitet NPD

 

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.