Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Produkter Udjævning af gulve Screed 120 Rapid
BetonMix HH

BetonMix HH

Hårdbeton

Hårdbeton

Produkter Udjævning af gulve Screed 120 Rapid
Udjævning af gulve

Screed 120 Rapid

Varenummer: 100030420

Hurtig- og selvudtørrende støbebeton til manuelle opgaver

Standardvare

Choose worksite

Marlon Screed 120 Rapid er et cementbaseret, færdigblandet tørmørtelprodukt, der kun skal tilsættes vand. Produktet indeholder specialcement, ovntørret kvartssand, fyldstoffer og additiver. Marlon Screed 120 Rapid er selvudtørrende, har en god bearbejdelighed og kan anvendes i lagtykkelser på op til 120 mm i én arbejdsgang.

Specifikationer
Rengøring

Værktøj rengøres med rent vand umiddelbart efter brug. Hærdet Marlon Screed 120 Rapid kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Screed 120 Rapid er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyring. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

Marlon Screed 120 Rapid blandes i en egnet tvangsblander i mindst 5 min. Manuel blanding kan udføres i balje/spand med en boremaskine påsat tobladet propelmixer. Ved manuel blanding tilsættes vandet først i baljen, hvorefter tørpulveret tilsættes under omrøring. Der blandes til der opnås en god bearbejdelig og plastisk konsistens. Der bør ikke blandes mere beton end der kan bruges inden for ca. 30 min.

Udførelse

Marlon Screed 120 Rapid udlægges/støbes retningsgivende i lagtykkelser mellem 10- 120 mm i en arbejdsgang efter ledere med retholt og pudses/glittes efterfølgende. Ved reparations- og støbeopgaver påføres støbebetonen med almindeligt murerværktøj. Tilsættes der mere vand end beskrevet, vil dette nedsætte styrken og øge udtørringsforløbet. Ved indstøbning af gulvvarme i Screed 120 Rapid kræver det, at lagtykkelsen er minimum 35 mm over varmelementet. Højere temperaturer forkorter, og lavere temperaturer forlænger både åbnings- og hærdetiden.

Efterbehandling

Den nystøbte Marlon Screed 120 Rapid skal hurtigst muligt efter udlægningen beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtempeaturer, solbestråling m.m.

Forarbejde

Ved støbe og reparationsopgaver på gammel beton skal underlaget være velegnet og rent for cementslam, olie, fedt og andre løstsiddende urenheder. Afhængigt af underlagets karakter anbefales det at prime underlaget med Marlon Latexbinder SR (se separat datablad), til overfladen er mættet, inden arbejdet påbegyndes. Undgå, at der dannes primersøer.

Anvendelsesområder

Marlon Screed 120 Rapid anvendes typisk som afretningsmasse for undergulve i boliger, institutioner, kontorer, kældre, badeværelser m.m., samt til forskellige indvendige reparationsopgaver. Underlaget er typisk beton, men kan også anvendes i svømmende konstruktioner på folie eller støbebatts. Marlon Screed 120 Rapid er et godt alternativ til traditionelle afretningsmasser, hvor der stilles krav til udtørringstiden.

Marlon Screed 120 Rapid er gangbar efter 2-3 timers hærdetid og kan overspartles efter yderligere 1 times hærdetid med Marlon Flydespartel SF-3 Rapid. Til tætte belægninger som vinyl, linoleum, membraner m.m. er det vigtigt, at betonen er tilstrækkeligt udtørret. Ved optimale klimaforhold med maks. RF 70% og en rumtemperatur på 20°C er Marlon Screed 120 Rapid brugbart og belægningsklar efter ca. 6 timers hærdetid. Overspartles overfladen, må forventes yderligere ca. 3 timers udtørringsforløb, for at spartelmassen/ systemet ikke forårsager damptryk på den påførte belægning. Ved trægulve, følg altid leverandørens anvisninger.

Produkt udregnes i enheden mm
Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Screed 120 Rapid

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon Screed 120 Rapid er et cementbaseret, færdigblandet tørmørtelprodukt, der kun skal tilsættes vand. Produktet indeholder specialcement, ovntørret kvartssand, fyldstoffer og additiver. Marlon Screed 120 Rapid er selvudtørrende, har en god bearbejdelighed og kan anvendes i lagtykkelser på op til 120 mm i én arbejdsgang.

  • Gangbar efter 3 timer
  • Belægningsklar efter 6 timer
  • Lagtykkelser fra 10-120 mm
  • Velegnet til gulvvarme
  • Volumenstabil
  • Særdeles god bearbejdelighed
  • Skal kun tilsættes vand

Marlon Screed 120 Rapid anvendes typisk som afretningsmasse for undergulve i boliger, institutioner, kontorer, kældre, badeværelser m.m., samt til forskellige indvendige reparationsopgaver. Underlaget er typisk beton, men kan også anvendes i svømmende konstruktioner på folie eller støbebatts. Marlon Screed 120 Rapid er et godt alternativ til traditionelle afretningsmasser, hvor der stilles krav til udtørringstiden.

Marlon Screed 120 Rapid er gangbar efter 2-3 timers hærdetid og kan overspartles efter yderligere 1 times hærdetid med Marlon Flydespartel SF-3 Rapid. Til tætte belægninger som vinyl, linoleum, membraner m.m. er det vigtigt, at betonen er tilstrækkeligt udtørret. Ved optimale klimaforhold med maks. RF 70% og en rumtemperatur på 20°C er Marlon Screed 120 Rapid brugbart og belægningsklar efter ca. 6 timers hærdetid. Overspartles overfladen, må forventes yderligere ca. 3 timers udtørringsforløb, for at spartelmassen/ systemet ikke forårsager damptryk på den påførte belægning. Ved trægulve, følg altid leverandørens anvisninger.

Ved støbe og reparationsopgaver på gammel beton skal underlaget være velegnet og rent for cementslam, olie, fedt og andre løstsiddende urenheder. Afhængigt af underlagets karakter anbefales det at prime underlaget med Marlon Latexbinder SR (se separat datablad), til overfladen er mættet, inden arbejdet påbegyndes. Undgå, at der dannes primersøer.

Marlon Screed 120 Rapid blandes i en egnet tvangsblander i mindst 5 min. Manuel blanding kan udføres i balje/spand med en boremaskine påsat tobladet propelmixer. Ved manuel blanding tilsættes vandet først i baljen, hvorefter tørpulveret tilsættes under omrøring. Der blandes til der opnås en god bearbejdelig og plastisk konsistens. Der bør ikke blandes mere beton end der kan bruges inden for ca. 30 min.

Marlon Screed 120 Rapid udlægges/støbes retningsgivende i lagtykkelser mellem 10- 120 mm i en arbejdsgang efter ledere med retholt og pudses/glittes efterfølgende. Ved reparations- og støbeopgaver påføres støbebetonen med almindeligt murerværktøj. Tilsættes der mere vand end beskrevet, vil dette nedsætte styrken og øge udtørringsforløbet. Ved indstøbning af gulvvarme i Screed 120 Rapid kræver det, at lagtykkelsen er minimum 35 mm over varmelementet. Højere temperaturer forkorter, og lavere temperaturer forlænger både åbnings- og hærdetiden.

Den nystøbte Marlon Screed 120 Rapid skal hurtigst muligt efter udlægningen beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtempeaturer, solbestråling m.m.

Marlon Screed 120 Rapid kan kun anvendes indendørs og ikke i vedvarende, vandbelastede områder. Temperaturen bør ligge mellem +10°C og +25°C i hele hærdeperioden. Nystøbt beton tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Værktøj rengøres med rent vand umiddelbart efter brug. Hærdet Marlon Screed 120 Rapid kan kun fjernes mekanisk.

Marlon Screed 120 Rapid er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyring. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret, selvudtørrende støbe- og reparationsbeton til indendørs opgaver.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand (Dmaks) 4 mm.

Tilsætningsstoffer
Plastificerende og svindreducerende additiver.

Vandtilsætning
9-11 % af tørpulvervægten.
(1,8-2,2 l pr. 20 kg/sæk).

Åbningstid
30-40 min. afhængigt af temperatur.

Hærde- og udtørringstid
Gangtrafik: 2-3 timer
Belægningsklar: 6 timer
Belægningsklar inkl. spartel: 9 timer

Forbrug
Ca. 18 kg tørprodukt pr. m2 ved 1 cm lagtykkelse.

Lagtykkelse
10-120 mm. Retningsgivende.

Holdbarhed
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
20 kg plastsæk samt big bags.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 1 døgn > 30 MPa EN 13892-2
Trykstyrke, 7 døgn > 35 MPa EN 13892-2
Trykstyrke, 28 døgn > 40 MPa EN 13892-2
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 6 MPa EN 13892-2
Rullende hjul på belægning RWF 550 EN 13892-7
Densitet 2100 kg/m3 EN 1015-6
Vedhæftningsstyrke > 1,0 MPa EN 13892-8
Luftindhold 2-4 % EN 12350-7
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  
Kloridindhold < 0,003 vægt % EN 1015-17

 


 

Information    
Varenr. 1000304  
Pr nr. 4341874  
DB-nr. 2132308  
Version 11.19  

 


 

{ce}

 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 19
DoP 1000304
DS/EN 13813
CT-C40-F6
Cementbaseret specialbeton

 


 

Reaktion ved brand A1fl
Afgivelse af korroderende stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD
Vanddamppermeabilitet NDP
Trykstyrke C40
Bøjningsstyrke F6
Vedhæftning B1,0
Overfladehårdhed NPD
Rullende hjul RWF550
E-modul E-14
Lydisolering NPD
Lydabsorption NPD
Isolans NPD
Kemisk modstandsevne NPD

 

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.