Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Fiberarmeringsnet GF10

Fiberarmeringsnet GF10

Elementbeton PF70

Elementbeton PF70

Produkter Montage- og elementmørtel Elementbeton PP35
Montage- og elementmørtel

Elementbeton PP35

Varenummer: 100074025P

Pumpbar vibreringsfri beton

Standardvare

Choose worksite

Marlon Elementbeton PP35 er et fabriksfremstillet tørbetonprodukt, der efter tilsætning af vand og en effektiv blanding er klar til brug. Produktet er fremstillet af portlandcement, additiver samt ovntørret og sorteret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Marlon Elementbeton PP35 er i blandet tilstand en ekspanderende, plastisk og pumpbar vibreringsfri beton, som kan anvendes til forskellige støbeopgaver. Marlon Elementbeton PP35 afrettes efter udstøbning, og kan udføres med fald. Produktet overholder materialekravene til aggressivt miljø jf. DS/EN 206 DK NA:2020.

Specifikationer
Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Elementbeton PP35 kan kun fjernes mekanisk.

Blanding

Marlon Elementbeton PP35 tilsættes 2,8-3,2 l koldt vand pr. sæk, efterfulgt af effektivt blanding i en egnet tvangsblander, og der blandes grundigt, indtil der opnås en letbearbejdelig konsistens. Blandetiden er min. 5 min. Alternativt kan der anvendes en automatisk blandepumpe.

Efterbehandling

Nyudlagt beton skal hurtigst muligt sikres mod for hurtig udtørring, ved hjælp af tætsluttende plastfolie, sealer eller anden velegnet og godkendt materiale, som sikrer mod for hurtig udtørring.

Forarbejde

Marlon Elementbeton PP35 kan med fordel anvendes i forbindelse med udstøbninger af samlinger i elementbyggeri. Marlon Elementbeton PP35 kan anvendes i større lagtykkelser, til f.eks. pumpestøbning mellem dækelementer, eller på steder hvor traditionel betonstøbning kan være svært tilgængelig.
Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening, som kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Det er vigtigt, at betonen er svagtsugende, derfor kan forvanding være nødvendig i varme og tørre perioder.

Anvendelsesområder

Marlon Elementbeton PP35 kan med fordel anvendes i forbindelse med udstøbninger af samlinger i elementbyggeri. Marlon Elementbeton PP35 kan anvendes i større lagtykkelser, til f.eks. pumpestøbning mellem dækelementer, eller på steder hvor traditionel betonstøbning kan være svært tilgængelig.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Elementbeton PP35

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon Elementbeton PP35 er et fabriksfremstillet tørbetonprodukt, der efter tilsætning af vand og en effektiv blanding er klar til brug. Produktet er fremstillet af portlandcement, additiver samt ovntørret og sorteret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Marlon Elementbeton PP35 er i blandet tilstand en ekspanderende, plastisk og pumpbar vibreringsfri beton, som kan anvendes til forskellige støbeopgaver. Marlon Elementbeton PP35 afrettes efter udstøbning, og kan udføres med fald. Produktet overholder materialekravene til aggressivt miljø jf. DS/EN 206 DK NA:2020.

  • Pumpbar
  • Plastisk konsistens
  • Selvkompakterende
  • Ekspanderende
  • Lagtykkelser op til 150 mm
  • Skal kun tilsættes vand

Marlon Elementbeton PP35 kan med fordel anvendes i forbindelse med udstøbninger af samlinger i elementbyggeri. Marlon Elementbeton PP35 kan anvendes i større lagtykkelser, til f.eks. pumpestøbning mellem dækelementer, eller på steder hvor traditionel betonstøbning kan være svært tilgængelig.

Marlon Elementbeton PP35 kan med fordel anvendes i forbindelse med udstøbninger af samlinger i elementbyggeri. Marlon Elementbeton PP35 kan anvendes i større lagtykkelser, til f.eks. pumpestøbning mellem dækelementer, eller på steder hvor traditionel betonstøbning kan være svært tilgængelig.
Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening, som kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Det er vigtigt, at betonen er svagtsugende, derfor kan forvanding være nødvendig i varme og tørre perioder.

Marlon Elementbeton PP35 tilsættes 2,8-3,2 l koldt vand pr. sæk, efterfulgt af effektivt blanding i en egnet tvangsblander, og der blandes grundigt, indtil der opnås en letbearbejdelig konsistens. Blandetiden er min. 5 min. Alternativt kan der anvendes en automatisk blandepumpe.

Nyudlagt beton skal hurtigst muligt sikres mod for hurtig udtørring, ved hjælp af tætsluttende plastfolie, sealer eller anden velegnet og godkendt materiale, som sikrer mod for hurtig udtørring.

Arbejde med Marlon Elementbeton PP35 bør ikke anvendes ved temperaturer lavere end +5°C eller over +30°C. Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Elementbeton PP35 kan kun fjernes mekanisk.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret tørbeton.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand, (Dmaks) 4 mm.

Tilsætningsstoffer
Plastificerende og stabiliserende additiver.

Vandtilsætning
Ca. 12 % af tørpulvervægten
(2,8-3,2 l pr. 25 kg).

Blandetid
Min. 5 min.

Udlægningstemperatur
+5°C til +30°C.

Begyndende afbinding
Ca. 2 timer afhængigt af temperatur.

Udbytte
Ca. 13 l pr. 25 kg.

Lagtykkelse
Ca. 10-150 mm. Retningsgivende. Erfaringsmæssigt op til 350 mm.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet originalemballage.

Emballage
25 kg plastsæk samt big bags.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 2 døgn 20 MPa DS/EN 12190
Trykstyrke, 7 døgn 30 MPa DS/EN 12190
Trykstyrke, 28 døgn > 45 MPa DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 6 MPa DS/EN 12190
Densitet, våd Ca. 2200 Kg/m³ DS/EN 1015-6
Vedhæftningsstyrke > 2 MPa DS/EN 1542
E-modul > 20 GPa DS/EN 13412
Resistivitet ≤ 6,7 k0hm cm APM 219
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  
Kloridindhold < 0,003 vægt % DS/EN 1015-17
 

 
Information    
Varenr. 1000740  
Pr nr. 2481259  
DB-nr. 1939650  
Version 07.18 erst. 07.14  
 

 
Trykstyrker jf. Bulletin no. 5  
Ydeevne i henhold til DS/EN 206 DK NA:2020 Målt på 150 x 300 mm cylindre:
Elementbeton PP35  
Trykstyrke 28 døgn fck > 40 MPa
Korrektion byggepladsusikkerhed fck > 35 MPa
  03.2017
 

 

{ce}

 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 12
DoP 1000740
EN 1504-3
1073
Betonreparationsprodukt til konstruktiv reparation. CC mørtel, baseret på hydraulisk cement.
 

 
Trykstyrke > 45 MPa Class R4
Vedhæftning ≥ 2,0 MPa
Kloridindhold ≤ 0,05 vægt %
Brandmodstandsevne Klasse A1
Karbonatisering Bestået
Elasticitetsmodul ≥ 20 GPa
Termisk kompatibilitet Del 1 ≥ 2,0 MPa
Kapillær absorption ≤ 0,5 kg x m-2 x h-5
Farlige stoffer I overensstemmelse med afsnit 5.4

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.