Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Produkter Udjævning af gulve Fiberspartel HF30
Superplast PC40

Superplast PC40

Flydespartel HG30

Flydespartel HG30

Produkter Udjævning af gulve Fiberspartel HF30
Udjævning af gulve

Fiberspartel HF30

Varenummer: 100058525

Selvnivellerende, hurtigtørrende fiberspartel til indvendig brug

Standardvare

Choose worksite

Marlon Fiberspartel HF30 er en fabriksfremstillet og selvnivellerende tørmørtel på basis af hurtighærdende cement, mineralske tilsætningsstoffer, polymer og ovntørret, finkornet kvartssand. Produktet er klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand, efterfulgt af en effektiv blanding.

Specifikationer
Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Marlon Fiberspartel HF30 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

Manuel blanding foretages med langsomtgående boremaskine påsat tobladet propelmixer. Marlon anbefaler, at ¾ af vandmængden først hældes i balje/blandekar. Derefter tilsættes tørpulveret, og der blandes grundigt, imens den resterende vandmængde gradvis tilsættes. Der blandes grundigt, indtil der opnås en klumpfri og letflydende masse. Ved større arbejdsopgaver kan der med fordel anvendes en blandingspumpe.

Efterbehandling

Nyudlagt flydespartel skal beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m.

Forarbejde

Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening, der kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget, som bør have en trækstyrke på min. 1 MPa i overfladen. Den rengjorte overflade primes 1-2 gange med Marlon Primer FL indtil overfladen er mættet, før arbejdet påbegyndes. Undgå, at der dannes primersøer (se separat datablad for Marlon Primer FL).

Anvendelsesområder

Marlon Fiberspartel HF30 er en stærk, selvnivellerende flydespartel, der typisk anvendes til opretningsopgaver af gulvkonstruktioner, hvor bæreevnen kan være tvivlsom, som f.eks. gulve af beton, betonelementer, klinker, træ og fliser. Marlon Fiberspartel HF30 opnår med sit høje indhold af polymer en høj slidstyrke og vedhæftning til underlaget og kan derfor ligeledes anvendes som færdig gulvoverflade i bl.a. kontorer, institutioner, lagerlokaler og andre lettere belastede fabrikationslokaler. Efterbehandling kan ske med de fleste epoxy- og malingsprodukter. Marlon Fiberspartel HF30 må ikke anvendes udendørs og skal på vedvarende vandbelastede områder være påført en MK-godkendt vandtætningsmembran. Til tætte belægninger, som linoleum, vinyl, membraner og til fugefri belægning, er det vigtigt, at fiberspartlen er tilstrækkeligt udtørret, før den tætte belægning udføres. Se udtørringsforløb på næste side (ved trægulve, følg altid leverandørens anvisninger).

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Fiberspartel HF30

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon Fiberspartel HF30 er en fabriksfremstillet og selvnivellerende tørmørtel på basis af hurtighærdende cement, mineralske tilsætningsstoffer, polymer og ovntørret, finkornet kvartssand. Produktet er klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand, efterfulgt af en effektiv blanding.

  • Hurtigtørrende
  • Kan udlægges som færdigt gulv
  • Lagtykkelse op til 30 mm
  • Pumpbar
  • Selvnivellerende
  • Volumenstabil
  • Skal kun tilsættes vand

Marlon Fiberspartel HF30 er en stærk, selvnivellerende flydespartel, der typisk anvendes til opretningsopgaver af gulvkonstruktioner, hvor bæreevnen kan være tvivlsom, som f.eks. gulve af beton, betonelementer, klinker, træ og fliser. Marlon Fiberspartel HF30 opnår med sit høje indhold af polymer en høj slidstyrke og vedhæftning til underlaget og kan derfor ligeledes anvendes som færdig gulvoverflade i bl.a. kontorer, institutioner, lagerlokaler og andre lettere belastede fabrikationslokaler. Efterbehandling kan ske med de fleste epoxy- og malingsprodukter. Marlon Fiberspartel HF30 må ikke anvendes udendørs og skal på vedvarende vandbelastede områder være påført en MK-godkendt vandtætningsmembran. Til tætte belægninger, som linoleum, vinyl, membraner og til fugefri belægning, er det vigtigt, at fiberspartlen er tilstrækkeligt udtørret, før den tætte belægning udføres. Se udtørringsforløb på næste side (ved trægulve, følg altid leverandørens anvisninger).

Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening, der kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget, som bør have en trækstyrke på min. 1 MPa i overfladen. Den rengjorte overflade primes 1-2 gange med Marlon Primer FL indtil overfladen er mættet, før arbejdet påbegyndes. Undgå, at der dannes primersøer (se separat datablad for Marlon Primer FL).

Manuel blanding foretages med langsomtgående boremaskine påsat tobladet propelmixer. Marlon anbefaler, at ¾ af vandmængden først hældes i balje/blandekar. Derefter tilsættes tørpulveret, og der blandes grundigt, imens den resterende vandmængde gradvis tilsættes. Der blandes grundigt, indtil der opnås en klumpfri og letflydende masse. Ved større arbejdsopgaver kan der med fordel anvendes en blandingspumpe.

Nyudlagt flydespartel skal beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m.

Må ikke anvendes udendørs. Tåler ikke frost under udstøbning og i hærde- og afbindingstiden. Byggepladsforhold, som nedkølede omgivelser i konstruktionen og/eller nedkølede produkter, vil nedsætte flydeevnen samt produktets hærde- og tørreegenskaber. Modsat kan høje temperaturer ligeledes påvirke produktets egenskaber ved at forkorte bearbejdningstiden og give for hurtig udtørring.

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Marlon Fiberspartel HF30 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Hurtighærdende cementbaseret, fiberspartel beregnet til indvendig brug.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand, (Dmaks) 1 mm.

Tilsætningsstoffer
Portland- og aluminatcement, polymer og mineralske tilsætningsstoffer.

Miljø
Fri for ammoniak og formaldehyd.

Vandtilsætning
19-20 % af tørpulvervægten (4,8 l pr. 25 kg).

Udlægningstemperatur
Mellem +5°C og +25°C.

Åbningstid
15-20 minutter, afhængigt af temperatur.

Lagtykkelse
Ca. 5 til 30 mm. Retningsgivende.

Forbrug
Ca. 1,6 kg tørprodukt pr. m2 ved 1 mm lagtykkelse.

Hærdningstid
1-3 timer for gangtrafik.
24 timer for let trafik.
1 uge for tung trafik.

Lagringstid
Min. 9 mdr. i uåbnet originalemballage.

Emballage
25 kg plastsæk, big bags samt løst

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 28 døgn > 30 MPa DS/EN 13892-2
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn 8 MPa DS/EN 13892-2
Vedhæftning til højstyrkebeton > 2 MPa SS 923507
Flydemål 155-160 mm (Ring 50 x 22 mm) SS 923519
Svind, 28 døgn 0,60-0,85 ‰ DS/EN 13872
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  
Kloridindhold 0,002 vægt %  
pH-værdi Ca. 11,5  
Vandskadestabilitet Svældning under vand < fri krympning  
 

 
Udtørringsforløb Udført ved +20oC og 65 % RF
  Information
Døgn 10 mm 40 mm   Varenr. 1000585
1 < 85 % RF 94 % RF   Pr nr. 2179690
14   85 % RF   Version 06.14 erst. 11.12
 

 
{ce} Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 10
DoP 1000585
DS/EN 13813
CT-C30-F8
Cementbaseret afretningsmateriale til anvendelse indendørs i bygninger
 

 
Reaktion ved brand Aifl
Afgivelse af korroderende stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD
Vanddamppermeabilitet NDP
Trykstyrke C30
Bøjningsstyrke F8
Overfladehårdhed NPD
Modstandsevne over for slidtage NPD
Lydisolering NPD
Lydabsorption NPD
Isolans NPD
Kemisk modstandsevne NPD
 
Fiberspartel HF30 gulvudsnit

 

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.